دکتر ابوالقاسم رحیمدل میبدی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر ابوالقاسم رحیمدل میبدی http://drdr.ir/doctor/11939/دکتر-ابوالقاسم-رحیمدل-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11939/دکتر-ابوالقاسم-رحیمدل-میبدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان سلمان فارسی، کوچه جنب بیمه دانا
اطلاعات مطب دکتر ابوالقاسم رحیمدل میبدی

آدرس مطب دکتر ابوالقاسم رحیمدل میبدی

یزد - خیابان سلمان فارسی، کوچه جنب بیمه دانا
تلفن مرکز
03537727775
پزشکان مرتبط