دکتر علیرضا اعتمادیه

کارشناس مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر علیرضا اعتمادیه http://drdr.ir/doctor/11940/دکتر-علیرضا-اعتمادیه/ http://drdr.ir/doctor/11940/دکتر-علیرضا-اعتمادیه/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چاه اکرمیه بلوارمسجد ابوالفضل مطب دکتر اعتمادی
اطلاعات مطب دکتر علیرضا اعتمادیه

آدرس مطب دکتر علیرضا اعتمادیه

یزد - چاه اکرمیه بلوارمسجد ابوالفضل مطب دکتر اعتمادی
تلفن مرکز
03538257849
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط