دکتر مهدیه قنبری فیروزآبادی

کارشناس جراح عمومی

دکتر مهدیه قنبری فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/11941/دکتر-مهدیه-قنبری-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11941/دکتر-مهدیه-قنبری-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه کوی فیضیه کوچه 44 پلاک 5
اطلاعات مطب دکتر مهدیه قنبری فیروزآبادی

آدرس مطب دکتر مهدیه قنبری فیروزآبادی

یزد - صفائیه کوی فیضیه کوچه 44 پلاک 5
تلفن مرکز
03538243299
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط