دکتر علی فتاحی بافقی

دکترا انگل شناسی              

دکتر علی فتاحی بافقی http://drdr.ir/doctor/11944/دکتر-علی-فتاحی-بافقی/ http://drdr.ir/doctor/11944/دکتر-علی-فتاحی-بافقی/ آ-1905 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر علی فتاحی بافقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی فتاحی بافقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب