دکتر علی زارع هروکی

دکتر علی زارع هروکی

متخصص متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی زارع هروکی http://drdr.ir/doctor/11952/دکتر-علی-زارع-هروکی/ http://drdr.ir/doctor/11952/دکتر-علی-زارع-هروکی/ 123777 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-زارع-هروکی-11952.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-زارع-هروکی-11952.JPG 03531833030
یزد یزد صفائیه، میدان ریاضی، جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی، پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بقائی پور
اطلاعات مطب دکتر علی زارع هروکی
55 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی زارع هروکی

یزد - صفائیه، میدان ریاضی، جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی، پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بقائی پور
تلفن مرکز
03531833737
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط