دکتر علیرضا شریعتی فر

عمومی عمومی

دکتر علیرضا شریعتی فر http://drdr.ir/doctor/11955/دکتر-علیرضا-شریعتی-فر/ http://drdr.ir/doctor/11955/دکتر-علیرضا-شریعتی-فر/ 124637 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر علیرضا شریعتی فر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علیرضا شریعتی فر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط