دکتر زهرا سادات صحافی

عمومی عمومی

دکتر زهرا سادات صحافی http://drdr.ir/doctor/11957/دکتر-زهرا-سادات-صحافی/ http://drdr.ir/doctor/11957/دکتر-زهرا-سادات-صحافی/ 132547 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهرا سادات صحافی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهرا سادات صحافی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب