دکتر ناصر عابدی شمس آبادی

عمومی عمومی

دکتر ناصر عابدی شمس آبادی http://drdr.ir/doctor/11958/دکتر-ناصر-عابدی-شمس-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11958/دکتر-ناصر-عابدی-شمس-آبادی/ 128866 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ناصر عابدی شمس آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ناصر عابدی شمس آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب