دکتر سیدعلیرضا عظیمی

عمومی عمومی

دکتر سیدعلیرضا عظیمی http://drdr.ir/doctor/11959/دکتر-سیدعلیرضا-عظیمی/ http://drdr.ir/doctor/11959/دکتر-سیدعلیرضا-عظیمی/ 137235 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر سیدعلیرضا عظیمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدعلیرضا عظیمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط