دکتر علی کفاش یزدی

عمومی عمومی

دکتر علی کفاش یزدی http://drdr.ir/doctor/11963/دکتر-علی-کفاش-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11963/دکتر-علی-کفاش-یزدی/ 81713 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر علی کفاش یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی کفاش یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط