دکتر فرنگیس پایداراردکانی

عمومی عمومی

دکتر فرنگیس پایداراردکانی http://drdr.ir/doctor/11968/دکتر-فرنگیس-پایداراردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11968/دکتر-فرنگیس-پایداراردکانی/ 130133 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فرنگیس پایداراردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فرنگیس پایداراردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب