دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی

عمومی تغذیه، رژیم درمانی، زنان، داخلی

دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی http://drdr.ir/doctor/11970/دکتر-سکینه-السادات-پورحسینی-محمودآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11970/دکتر-سکینه-السادات-پورحسینی-محمودآبادی/ 68783 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان سعدی، جنب اینترنت پرسرعت، طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی

آدرس مطب دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی

اردکان - خیابان سعدی، جنب اینترنت پرسرعت، طبقه دوم
تلفن مرکز
09140919193-03532231391
پزشکان مرتبط