دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی

عمومی تغذیه، رژیم درمانی، زنان، داخلی

دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی http://drdr.ir/doctor/11970/دکتر-سکینه-السادات-پورحسینی-محمودآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11970/دکتر-سکینه-السادات-پورحسینی-محمودآبادی/ 68783 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان سعدی، جنب اینترنت پرسرعت، طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سکینه السادات پورحسینی محمودآبادی

اردکان - خیابان سعدی، جنب اینترنت پرسرعت، طبقه دوم
تلفن مرکز
0914XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط