دکتر سیدمحمود حسینی زاده ده آبادی

عمومی عمومی

دکتر سیدمحمود حسینی زاده ده آبادی http://drdr.ir/doctor/11977/دکتر-سیدمحمود-حسینی-زاده-ده-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11977/دکتر-سیدمحمود-حسینی-زاده-ده-آبادی/ 5108 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدمحمود حسینی زاده ده آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمود حسینی زاده ده آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب