دکتر سیدمهدی حسینی زاده ده آبادی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر سیدمهدی حسینی زاده ده آبادی http://drdr.ir/doctor/11978/دکتر-سیدمهدی-حسینی-زاده-ده-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11978/دکتر-سیدمهدی-حسینی-زاده-ده-آبادی/ 108201 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532328830 0
یزد یزد خیابان امام خمینی، طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی ابن سینا
اطلاعات مطب دکتر سیدمهدی حسینی زاده ده آبادی

آدرس مطب دکتر سیدمهدی حسینی زاده ده آبادی

میبد - خیابان امام خمینی، طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی ابن سینا
پزشکان مرتبط