دکتر مهدی حیدری ترک آباد

عمومی عمومی

دکتر مهدی حیدری ترک آباد http://drdr.ir/doctor/11980/دکتر-مهدی-حیدری-ترک-آباد/ http://drdr.ir/doctor/11980/دکتر-مهدی-حیدری-ترک-آباد/ 136401 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهدی حیدری ترک آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدی حیدری ترک آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب