دکتر علی حیدری ترک آبادی

عمومی عمومی

دکتر علی حیدری ترک آبادی http://drdr.ir/doctor/11981/دکتر-علی-حیدری-ترک-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11981/دکتر-علی-حیدری-ترک-آبادی/ 137342 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی حیدری ترک آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی حیدری ترک آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب