دکتر حسن داعی زاده اردکانی

عمومی عمومی

دکتر حسن داعی زاده اردکانی http://drdr.ir/doctor/11986/دکتر-حسن-داعی-زاده-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11986/دکتر-حسن-داعی-زاده-اردکانی/ 66550 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسن داعی زاده اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسن داعی زاده اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب