دکتر هادی دل پسند

عمومی عمومی

دکتر هادی دل پسند http://drdr.ir/doctor/11987/دکتر-هادی-دل-پسند/ http://drdr.ir/doctor/11987/دکتر-هادی-دل-پسند/ 132296 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر هادی دل پسند ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر هادی دل پسند
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب