دکتر فائزه سلحشور

عمومی عمومی

دکتر فائزه سلحشور http://drdr.ir/doctor/11990/دکتر-فائزه-سلحشور/ http://drdr.ir/doctor/11990/دکتر-فائزه-سلحشور/ 124020 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فائزه سلحشور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فائزه سلحشور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب