دکتر فائزه سلحشور

عمومی

دکتر فائزه سلحشور http://drdr.ir/doctor/11990/دکتر-فائزه-سلحشور/ http://drdr.ir/doctor/11990/دکتر-فائزه-سلحشور/ 124020 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فائزه سلحشور
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط