دکتر احمد شجاع الدینی اردکانی

متخصص طب کار و بیماری های شغلی

دکتر احمد شجاع الدینی اردکانی http://drdr.ir/doctor/11992/دکتر-احمد-شجاع-الدینی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11992/دکتر-احمد-شجاع-الدینی-اردکانی/ 93367 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532253535 0
یزد یزد بلوار شهید بهشتی، روبروی دادگستری، کوچه 51، جنب پزشکی قانونی، ،پلاک 28
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر احمد شجاع الدینی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر احمد شجاع الدینی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احمد شجاع الدینی اردکانی

اردکان - بلوار شهید بهشتی، روبروی دادگستری، کوچه 51، جنب پزشکی قانونی، ،پلاک 28