دکتر حسین فتاحی اردکانی

عمومی عمومی

دکتر حسین فتاحی اردکانی http://drdr.ir/doctor/11996/دکتر-حسین-فتاحی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11996/دکتر-حسین-فتاحی-اردکانی/ 72130 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسین فتاحی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسین فتاحی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب