دکتر علی فرزان

متخصص طب کار و بیماری های شغلی

دکتر علی فرزان http://drdr.ir/doctor/11998/دکتر-علی-فرزان/ http://drdr.ir/doctor/11998/دکتر-علی-فرزان/ 116663 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان حائری، درمانگاه امام سجاد
اطلاعات مطب دکتر علی فرزان

آدرس مطب دکتر علی فرزان

اردکان - خیابان حائری، درمانگاه امام سجاد
تلفن مرکز
03532223942
پزشکان مرتبط