دکتر اکبر کردی

عمومی عمومی

دکتر اکبر کردی http://drdr.ir/doctor/12024/دکتر-اکبر-کردی/ http://drdr.ir/doctor/12024/دکتر-اکبر-کردی/ 71443 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر اکبر کردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر اکبر کردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط