دکتر زهره عبداللهی هرات

عمومی عمومی

دکتر زهره عبداللهی هرات http://drdr.ir/doctor/12027/دکتر-زهره-عبداللهی-هرات/ http://drdr.ir/doctor/12027/دکتر-زهره-عبداللهی-هرات/ 136659 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهره عبداللهی هرات ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهره عبداللهی هرات
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب