دکتر محمد حسین غنیمت بغداد آباد

عمومی عمومی

دکتر محمد حسین غنیمت بغداد آباد http://drdr.ir/doctor/12033/دکتر-محمد-حسین-غنیمت-بغداد-آباد/ http://drdr.ir/doctor/12033/دکتر-محمد-حسین-غنیمت-بغداد-آباد/ 41406 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بغدادآباد چهار راه فاطمیه
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمد حسین غنیمت بغداد آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین غنیمت بغداد آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد حسین غنیمت بغداد آباد

مهریز - بغدادآباد چهار راه فاطمیه
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)