دکتر سیدمهدی حسینی بغدادآبادی

عمومی عمومی

دکتر سیدمهدی حسینی بغدادآبادی http://drdr.ir/doctor/12036/دکتر-سیدمهدی-حسینی-بغدادآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12036/دکتر-سیدمهدی-حسینی-بغدادآبادی/ 121649 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدمهدی حسینی بغدادآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمهدی حسینی بغدادآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب