دکتر الهام شیدا

عمومی عمومی

دکتر الهام شیدا http://drdr.ir/doctor/12041/دکتر-الهام-شیدا/ http://drdr.ir/doctor/12041/دکتر-الهام-شیدا/ 134020 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر الهام شیدا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر الهام شیدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب