دکتر فهیمه السادات افخمی میبدی

عمومی عمومی

دکتر فهیمه السادات افخمی میبدی http://drdr.ir/doctor/12049/دکتر-فهیمه-السادات-افخمی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12049/دکتر-فهیمه-السادات-افخمی-میبدی/ 109301 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فهیمه السادات افخمی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فهیمه السادات افخمی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب