دکتر هدایت آخوندی میبدی

عمومی عمومی

دکتر هدایت آخوندی میبدی http://drdr.ir/doctor/12054/دکتر-هدایت-آخوندی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12054/دکتر-هدایت-آخوندی-میبدی/ 122542 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر هدایت آخوندی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر هدایت آخوندی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط