دکتر سیدعلیرضا آقائی میبدی

عمومی عمومی
دکتر سیدعلیرضا آقائی میبدی http://drdr.ir/doctor/12058/دکتر-سیدعلیرضا-آقائی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12058/دکتر-سیدعلیرضا-آقائی-میبدی/ 133773 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر سیدعلیرضا آقائی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدعلیرضا آقائی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط