دکتر میثم آقائی میبدی

دکتر میثم آقائی میبدی

متخصص متخصص مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

دکتر میثم آقائی میبدی http://drdr.ir/doctor/12061/دکتر-میثم-آقائی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12061/دکتر-میثم-آقائی-میبدی/ 114479 http://drdr.ir/images/site/دکتر-میثم-آقائی-میبدی-12061.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-میثم-آقائی-میبدی-12061.jpg 07152252183 0
فارس فارس سی متری هلال احمر، روبروی آزمایشگاه دی
اطلاعات مطب دکتر میثم آقائی میبدی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر میثم آقائی میبدی

لار - سی متری هلال احمر، روبروی آزمایشگاه دی
پزشکان مرتبط