دکتر غلامرضا پورامینی یخدانی

عمومی عمومی

دکتر غلامرضا پورامینی یخدانی http://drdr.ir/doctor/12066/دکتر-غلامرضا-پورامینی-یخدانی/ http://drdr.ir/doctor/12066/دکتر-غلامرضا-پورامینی-یخدانی/ 68169 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر غلامرضا پورامینی یخدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر غلامرضا پورامینی یخدانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب