دکتر محمود تقی زاده کاظم آباد

عمومی عمومی

دکتر محمود تقی زاده کاظم آباد http://drdr.ir/doctor/12069/دکتر-محمود-تقی-زاده-کاظم-آباد/ http://drdr.ir/doctor/12069/دکتر-محمود-تقی-زاده-کاظم-آباد/ 60490 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمود تقی زاده کاظم آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمود تقی زاده کاظم آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط