دکتر طیبه طباطبایی

عمومی عمومی

دکتر طیبه طباطبایی http://drdr.ir/doctor/12085/دکتر-طیبه-طباطبایی/ http://drdr.ir/doctor/12085/دکتر-طیبه-طباطبایی/ 101410 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر طیبه طباطبایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر طیبه طباطبایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب