دکتر محمدجواد فلاح یخدانی

عمومی عمومی

دکتر محمدجواد فلاح یخدانی http://drdr.ir/doctor/12090/دکتر-محمدجواد-فلاح-یخدانی/ http://drdr.ir/doctor/12090/دکتر-محمدجواد-فلاح-یخدانی/ 133151 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدجواد فلاح یخدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدجواد فلاح یخدانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب