دکتر محمدعلی فلاحتی میبدی

عمومی عمومی

دکتر محمدعلی فلاحتی میبدی http://drdr.ir/doctor/12091/دکتر-محمدعلی-فلاحتی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12091/دکتر-محمدعلی-فلاحتی-میبدی/ 26290 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدعلی فلاحتی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدعلی فلاحتی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب