دکتر محمدحسین قاسمی

عمومی عمومی

دکتر محمدحسین قاسمی http://drdr.ir/doctor/12094/دکتر-محمدحسین-قاسمی/ http://drdr.ir/doctor/12094/دکتر-محمدحسین-قاسمی/ 29159 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدحسین قاسمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدحسین قاسمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب