دکتر محمدابراهیم قانعی یخدانی

عمومی عمومی
دکتر محمدابراهیم قانعی یخدانی http://drdr.ir/doctor/12095/دکتر-محمدابراهیم-قانعی-یخدانی/ http://drdr.ir/doctor/12095/دکتر-محمدابراهیم-قانعی-یخدانی/ 129876 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمدابراهیم قانعی یخدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدابراهیم قانعی یخدانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط