دکتر سیدعلی میرحسینی ده آبادی

متخصص جراح عمومی ( تیروئید، پستان، گوارش، لاپاراسکوپی)

دکتر سیدعلی میرحسینی ده آبادی http://drdr.ir/doctor/12108/دکتر-سیدعلی-میرحسینی-ده-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/12108/دکتر-سیدعلی-میرحسینی-ده-آبادی/ 133878 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532358090 0
یزد یزد کلینیک بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی میرحسینی ده آبادی

آدرس مطب دکتر سیدعلی میرحسینی ده آبادی

میبد - کلینیک بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد
پزشکان مرتبط