دکتر منیره السادات میرمحمدی میبدی

عمومی عمومی

دکتر منیره السادات میرمحمدی میبدی http://drdr.ir/doctor/12110/دکتر-منیره-السادات-میرمحمدی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12110/دکتر-منیره-السادات-میرمحمدی-میبدی/ 121770 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر منیره السادات میرمحمدی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر منیره السادات میرمحمدی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب