دکتر طیب نشاط

عمومی عمومی

دکتر طیب نشاط http://drdr.ir/doctor/12114/دکتر-طیب-نشاط/ http://drdr.ir/doctor/12114/دکتر-طیب-نشاط/ 129168 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر طیب نشاط ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر طیب نشاط
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب