دکتر پریسا نقیب الذاکرین

عمومی عمومی

دکتر پریسا نقیب الذاکرین http://drdr.ir/doctor/12116/دکتر-پریسا-نقیب-الذاکرین/ http://drdr.ir/doctor/12116/دکتر-پریسا-نقیب-الذاکرین/ 139558 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر پریسا نقیب الذاکرین ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پریسا نقیب الذاکرین
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب