دکتر محمدصادق وحیدی

عمومی عمومی

دکتر محمدصادق وحیدی http://drdr.ir/doctor/12117/دکتر-محمدصادق-وحیدی/ http://drdr.ir/doctor/12117/دکتر-محمدصادق-وحیدی/ 47493 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدصادق وحیدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدصادق وحیدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب