دکتر عباس فرهودی

عمومی عمومی

دکتر عباس فرهودی http://drdr.ir/doctor/12127/دکتر-عباس-فرهودی/ http://drdr.ir/doctor/12127/دکتر-عباس-فرهودی/ 27491 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی درمانگاه سید الشهدا
اطلاعات مطب دکتر عباس فرهودی

آدرس مطب دکتر عباس فرهودی

یزد - خیابان امام خمینی درمانگاه سید الشهدا
تلفن مرکز
03536210010
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط