دکتر سعیدرضا پهلوان پور

دکتر سعیدرضا پهلوان پور

عمومی عمومی

دکتر سعیدرضا پهلوان پور http://drdr.ir/doctor/12128/دکتر-سعیدرضا-پهلوان-پور/ http://drdr.ir/doctor/12128/دکتر-سعیدرضا-پهلوان-پور/ 42000 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سعیدرضا-پهلوان-پور-12128.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سعیدرضا-پهلوان-پور-12128.jpg 0
یزد یزد خیابان امام خمینی رحمة الله علیه، بیمارستان سیدالشهدا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سعیدرضا پهلوان پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سعیدرضا پهلوان پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سعیدرضا پهلوان پور

یزد - خیابان امام خمینی رحمة الله علیه، بیمارستان سیدالشهدا
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)