دکتر علی صالح

عمومی عمومی

دکتر علی صالح http://drdr.ir/doctor/12129/دکتر-علی-صالح/ http://drdr.ir/doctor/12129/دکتر-علی-صالح/ 60286 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد درمانگاه نصر
اطلاعات مطب دکتر علی صالح

آدرس مطب دکتر علی صالح

یزد - درمانگاه نصر
تلفن مرکز
03536218900
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط