دکتر محمد عبدلی تفتی

عمومی عمومی

دکتر محمد عبدلی تفتی http://drdr.ir/doctor/12130/دکتر-محمد-عبدلی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/12130/دکتر-محمد-عبدلی-تفتی/ 18261 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر محمد عبدلی تفتی

آدرس مطب دکتر محمد عبدلی تفتی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536221112
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط