دکتر حسینعلی زینلی

عمومی

دکتر حسینعلی زینلی http://drdr.ir/doctor/12138/دکتر-حسینعلی-زینلی/ http://drdr.ir/doctor/12138/دکتر-حسینعلی-زینلی/ 36515 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوارمدرس خیابان اکرم آباد
اطلاعات مطب دکتر حسینعلی زینلی

آدرس مطب دکتر حسینعلی زینلی

یزد - بلوارمدرس خیابان اکرم آباد
تلفن مرکز
03536236295
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط