دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم

عمومی

دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم http://drdr.ir/doctor/12143/دکتر-سیدعلی-اکبر-انتظارقائم/ http://drdr.ir/doctor/12143/دکتر-سیدعلی-اکبر-انتظارقائم/ 41570 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی جنب سینما ایران
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم

آدرس مطب دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم

یزد - خیابان کاشانی جنب سینما ایران
تلفن مرکز
03536240991
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط