دکتر ناهید ساده

عمومی عمومی

دکتر ناهید ساده http://drdr.ir/doctor/12144/دکتر-ناهید-ساده/ http://drdr.ir/doctor/12144/دکتر-ناهید-ساده/ 104624 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار جمهوری انتهای کوچه رهبر امام جعفر صادق پلاک 18
اطلاعات مطب دکتر ناهید ساده

آدرس مطب دکتر ناهید ساده

یزد - بلوار جمهوری انتهای کوچه رهبر امام جعفر صادق پلاک 18
تلفن مرکز
03536242216
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط